Martin Dobrota, kvadrát 35TMF2


stránka: < 1 2 3 4 5 >
id5422, Montivipera xanthina, Řecko > Thrácie > lokalita nezveřejněna, 107 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 02.05.2011, 28.09.2011, Jeden juvenilní a jeden adultní jedinec.
Montivipera xanthina Montivipera xanthina Montivipera xanthina Montivipera xanthina lokalita nezveřejněna lokalita nezveřejněna lokalita nezveřejněna lokalita nezveřejněna
id5436, Montivipera xanthina, Řecko > Thrácie > lokalita nezveřejněna, 107 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 03.05.2011, 01.10.2011, Dva adultní jedinci.
Montivipera xanthina Montivipera xanthina Montivipera xanthina Montivipera xanthina lokalita nezveřejněna lokalita nezveřejněna lokalita nezveřejněna lokalita nezveřejněna
id5926, Natrix natrix, Řecko > Thrácie > Lefkimi, 178 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 02.05.2011, 16.01.2012, Jeden juvenilní jedinec.
Lefkimi Lefkimi Lefkimi Lefkimi Lefkimi
id5424, Ophisops elegans, Řecko > Thrácie > lokalita nezveřejněna, 170 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 02.05.2011, 28.09.2011, Jeden adultní jedinec.
Ophisops elegans lokalita nezveřejněna
id5438, Pelobates syriacus, Řecko > Thrácie > Evros delta, 1 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 03.05.2011, 03.10.2011, Desítky jedinců.
Pelobates syriacus Pelobates syriacus Pelobates syriacus Pelobates syriacus Pelobates syriacus Pelobates syriacus Pelobates syriacus Pelobates syriacus Evros delta Evros delta
id6055, Pelophylax ridibundus, Řecko > Thrácie > Evros delta, 1 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 03.05.2011, 08.03.2012, 100< jedinců.
Evros delta Evros delta
id6068, Pelophylax ridibundus, Řecko > Thrácie > Evros delta, 2 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 03.05.2011, 08.03.2012, 100< jedinců
Evros delta
id5924, Pelophylax ridibundus, Řecko > Thrácie > Lefkimi, 178 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 02.05.2011, 16.01.2012, Desítky jedinců.
Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Lefkimi Lefkimi Lefkimi Lefkimi Lefkimi
id5428, Pelophylax ridibundus, Řecko > Thrácie > Traianoupoli, 14 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 02.05.2011, 01.10.2011, Desítky jedinců.
Pelophylax ridibundus
id5406, Pelophylax ridibundus, Řecko > Thrácie > Tycherón, Tycheron, Tikheron, 23 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 30.04.2011, 23.09.2011, Desítky jedinců.
Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Tycherón, Tycheron, Tikheron, Tikherón, Tikhion, Tychero, Tycheró, Tíkhion, Τυχερόν Tycherón, Tycheron, Tikheron, Tikherón, Tikhion, Tychero, Tycheró, Tíkhion, Τυχερόν
stránka: < 1 2 3 4 5 >