Petr Vlček, kvadrát 34TCM1


id567, Elaphe quatuorlineata, Černá Hora > Skadarské jezero > Skadarské jezero, Skadar lake, 1 m n. m., Petr Vlček, 28.06.1989, 06.01.2007,
Elaphe quatuorlineata Skadarské jezero, Skadar lake
id584, Hierophis gemonensis, Černá Hora > pobřeží Jaderského moře > Petrovac, 15 m n. m., Petr Vlček, 26.06.1989, 10.01.2007,
Hierophis gemonensis Hierophis gemonensis Petrovac
id585, Mauremys rivulata, Černá Hora > pobřeží Jaderského moře > Buljarica, 3 m n. m., Petr Vlček, 24.06.1989, 11.01.2007, jedna z mála lokalit M. rivulata na území bývalé Jugoslávie - značné ohrožení populace kaspických želv turismem či případně možnou výstavbou rekreačních letovisk
Mauremys rivulata Mauremys rivulata Buljarica Buljarica
id586, Natrix natrix, Černá Hora > pobřeží Jaderského moře > Buljarica, 3 m n. m., Petr Vlček, 24.06.1989, 11.01.2007, ssp. persa
Natrix natrix Buljarica Buljarica
id591, Natrix natrix, Černá Hora > Skadarské jezero > Skadarské jezero, Skadar lake, - m n. m., Petr Vlček, 28.06.1989, 12.01.2007, mrtvý jedinec na cestě, hojný syntop. výskyt s N. tessellata, vysoká mortalita na cestě
Natrix natrix Skadarské jezero, Skadar lake Skadarské jezero, Skadar lake
id592, Natrix tessellata, Černá Hora > Skadarské jezero > Skadarské jezero, Skadar lake, - m n. m., Petr Vlček, 28.06.1989, 12.01.2007, syntop. výskyt s N. natrix
Skadarské jezero, Skadar lake Skadarské jezero, Skadar lake
id577, Pelophylax shqipericus, Černá Hora > pobřeží Jaderského moře > Buljarica, 3 m n. m., Petr Vlček, 20.06.1989, 08.01.2007,
Pelophylax shqipericus Buljarica Buljarica
id495, Podarcis melisellensis, Černá Hora > Skadarské jezero > Skadarské jezero, Skadar lake, - m n. m., Petr Vlček, 26.06.1990, 22.10.2006, -
Podarcis melisellensis
id568, Podarcis muralis, Černá Hora > Skadarské jezero > Skadarské jezero, Skadar lake, - m n. m., Petr Vlček, 28.06.1989, 06.01.2007, kopulace
Podarcis muralis