Jan Bartoš, kvadrát 35TNH3


id9503, Dolichophis caspius, Bulharsko > pobřeží Černého moře > Varna, Варна, - m n. m., Jan Bartoš, 24.06.2014, 02.09.2014,
Dolichophis caspius Dolichophis caspius