Miloslav Homolka, kvadrát 35SMB3


stránka: < 1 2 3 >
id3249, Anatololacerta anatolica, Řecko > Samos > Potami, 47 m n. m., Miloslav Homolka, 16.07.2009, 16.08.2009, juv ex v řídkém lese poblíž potoka
Anatololacerta anatolica Potami
id3223, Anatololacerta anatolica, Řecko > Samos > Seitani, 256 m n. m., Miloslav Homolka, 16.07.2009, 15.08.2009, 1 ad ex u cesty ve svahu olivovníkové háje (utekla na strom)
Anatololacerta anatolica Seitani
id3225, Dolichophis caspius, Řecko > Samos > Pythagóreion, Pythagoreion, Pithagorion, 2 m n. m., Miloslav Homolka, 17.07.2009, 15.08.2009, 1 ad ex přejetý na silnici u letiště
Dolichophis caspius Pythagóreion, Pythagoreion, Pithagorion, Pithagórion, Pythagoreio, Pythagoria, Pythagorio, Pythagóreio, Teganion, Tegánion, Tiganian, Tiganion, Tigánian, Tigánion
id3219, Eirenis modestus, Řecko > Samos > Órmos Marathokámpou, Ormos Marathokampou, Chorio Ormos Marathokampou, 80 m n. m., Miloslav Homolka, 14.07.2009, 15.08.2009, 1 ex na cestě mezi křovinami a olivovníkovými háji
Eirenis modestus Órmos Marathokámpou, Ormos Marathokampou, Chorio Ormos Marathokampou, Chorió Órmos Marathokámpou
id3261, Eirenis modestus, Řecko > Samos > Votsalákia, Votsalakia, 101 m n. m., Miloslav Homolka, 12.07.2009, 17.08.2009, ad ex mezi kameny u cesty poblíž stavení, křoviny, olivovníkové háje
Votsalákia, Votsalakia
id3265, Laudakia stellio, Řecko > Samos > Kerkis, 483 m n. m., Miloslav Homolka, 13.07.2009, 17.08.2009, 1 ad F na zdi rozpadlého stavení
Kerkis
id3229, Laudakia stellio, Řecko > Samos > Órmos Marathokámpou, Ormos Marathokampou, Chorio Ormos Marathokampou, 80 m n. m., Miloslav Homolka, 14.07.2009, 15.08.2009, ad M na skalce v křovinách, ad F na zídce v olv sadu
Laudakia stellio Órmos Marathokámpou, Ormos Marathokampou, Chorio Ormos Marathokampou, Chorió Órmos Marathokámpou Órmos Marathokámpou, Ormos Marathokampou, Chorio Ormos Marathokampou, Chorió Órmos Marathokámpou
id3231, Laudakia stellio, Řecko > Samos > Órmos Marathokámpou, Ormos Marathokampou, Chorio Ormos Marathokampou, 80 m n. m., Miloslav Homolka, 20.07.2009, 15.08.2009, 1 juv ex na zarostlé zdi malého domku
Laudakia stellio Órmos Marathokámpou, Ormos Marathokampou, Chorio Ormos Marathokampou, Chorió Órmos Marathokámpou
id3235, Laudakia stellio, Řecko > Samos > Votsalákia, Votsalakia, 43 m n. m., Miloslav Homolka, 20.07.2009, 15.08.2009, ad M ztuhlý ve studni
Laudakia stellio Laudakia stellio Votsalákia, Votsalakia
id3255, Laudakia stellio, Řecko > Samos > Votsalákia, Votsalakia, 61 m n. m., Miloslav Homolka, 11.07.2009, 17.08.2009, 1 ad F, zídka u cesty, olivovníkové háje

stránka: < 1 2 3 >