Petr Balej, kvadrát 35TNJ1


stránka: < 1 2 >
id2511, Ablepharus kitaibelii, Bulharsko > Podunajská nížina > Srebarna, 40 m n. m., Petr Balej, 07.09.2008, 16.11.2008, 1 adult
Ablepharus kitaibelii Srebarna
id2606, Bufo bufo, Bulharsko > Podunajská nížina > Ajdemir, Aydemir, 60 m n. m., Petr Balej, 07.09.2008, 07.12.2008, 3 přejetí adulti
Bufo bufo Bufo bufo Ajdemir, Aydemir
id2228, Darevskia praticola, Bulharsko > Podunajská nížina > Srebarna, 20-60 m n. m., Petr Balej, 07.09.2008, 23.09.2008, 3 adulti + desítky juv. a subadult.
Darevskia praticola Darevskia praticola Darevskia praticola Darevskia praticola Darevskia praticola Darevskia praticola Srebarna Srebarna
id2615, Dolichophis caspius, Bulharsko > Podunajská nížina > Alfatar, cca 160 m n. m., Petr Balej, 07.09.2008, 12.12.2008, 1 přejetý juv.
Dolichophis caspius Alfatar
id2513, Emys orbicularis, Bulharsko > Podunajská nížina > Srebarna, 20 m n. m., Petr Balej, 07.09.2008, 16.11.2008, 1 subadult
Emys orbicularis Srebarna Srebarna
id2619, Lacerta viridis, Bulharsko > Podunajská nížina > Alfatar, cca 100 m n. m., Petr Balej, 08.09.2008, 14.12.2008, 1 adult samice
Lacerta viridis Alfatar
id2264, Natrix natrix, Bulharsko > Podunajská nížina > Srebarna, 40 m n. m., Petr Balej, 07.09.2008, 26.09.2008, 1 juv.
Natrix natrix Natrix natrix Natrix natrix
id2307, Natrix tessellata, Bulharsko > Podunajská nížina > Srebarna, cca 10 m n. m., Petr Balej, 07.09.2008, 13.10.2008, 1 adult
Natrix tessellata Natrix tessellata Natrix tessellata Natrix tessellata Natrix tessellata Natrix tessellata
id2514, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > Podunajská nížina > Srebarna, 20 m n. m., Petr Balej, 07.09.2008, 16.11.2008, desítky
Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Srebarna Srebarna
id2618, Podarcis muralis, Bulharsko > Podunajská nížina > Alfatar, cca 100 m n. m., Petr Balej, 08.09.2008, 13.12.2008, adultní pár u vchodu do jeskyně
Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Alfatar Alfatar
stránka: < 1 2 >