Petr Balej, kvadrát 35TMG3


stránka: < 1 2 >
id1623, Bufo bufo, Bulharsko > údolí řeky Tundža > Elchovo, Elhovo, 115 m n. m., Petr Balej, 21.09.2007, 14.02.2008, přejetý adult
Bufo bufo
id1633, Bufo bufo, Bulharsko > údolí řeky Tundža > Srem, - m n. m., Petr Balej, 22.09.2007, 21.02.2008, 1 přejetý adult
Bufo bufo Srem
id1657, Bufo bufo, Bulharsko > údolí řeky Tundža > Srem, - m n. m., Petr Balej, 22.09.2007, 06.03.2008, přejetý adult
Bufo bufo Srem
id1628, Dolichophis caspius, Bulharsko > údolí řeky Tundža > Knjaževo, Knyazevo, 100 m n. m., Petr Balej, 22.09.2007, 16.02.2008, 1 adult
Dolichophis caspius Dolichophis caspius Dolichophis caspius Knjaževo, Knyazevo
id1637, Dolichophis caspius, Bulharsko > údolí řeky Tundža > Srem, 80 m n. m., Petr Balej, 22.09.2007, 24.02.2008, 1 juv.
Dolichophis caspius Dolichophis caspius Srem
id1659, Dolichophis caspius, Bulharsko > údolí řeky Tundža > Ustrem, 103 m n. m., Petr Balej, 22.09.2007, 07.03.2008, 1 juv.
Dolichophis caspius Dolichophis caspius Dolichophis caspius Ustrem
id1631, Lacerta trilineata, Bulharsko > údolí řeky Tundža > Srem, 103 m n. m., Petr Balej, 22.09.2007, 20.02.2008, 1 kus
Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Srem
id1624, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > údolí řeky Tundža > Knjaževo, Knyazevo, 115 m n. m., Petr Balej, 22.09.2007, 15.02.2008, 1 subadult
Pelophylax ridibundus Knjaževo, Knyazevo
id1632, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > údolí řeky Tundža > Srem, 100 m n. m., Petr Balej, 22.09.2007, 21.02.2008, 1 juv.
Pelophylax ridibundus Srem
id1634, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > údolí řeky Tundža > Srem, 84 m n. m., Petr Balej, 22.09.2007, 22.02.2008, 3 juv
Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Srem
stránka: < 1 2 >