Petr Balej, kvadrát 35TMJ2


stránka: < 1 2 3 >
id764, Dolichophis caspius, Bulharsko > Podunajská nížina > Ivanovo, 60 m n. m., Petr Balej, 31.08.2006, 27.04.2007, jedinec odhadem přes 2 m délky

id2699, Emys orbicularis, Bulharsko > Podunajská nížina > Pisanec, Pisanets, cca 100 m n. m., Petr Balej, 05.09.2008, 31.01.2009, 1 mrtvý adult + 1 živý adult
Emys orbicularis Emys orbicularis Pisanec, Pisanets
id761, Lacerta viridis, Bulharsko > Podunajská nížina > Ivanovo, 110 m n. m., Petr Balej, 31.08.2006, 29.04.2007, adultní samice
Lacerta viridis
id768, Lacerta viridis, Bulharsko > Podunajská nížina > Ivanovo, 180 m n. m., Petr Balej, 01.09.2006, 03.05.2007, dospělý mrtvý jedinec
Lacerta viridis
id759, Lacerta viridis, Bulharsko > Podunajská nížina > Košov, Koshov, 50 m n. m., Petr Balej, 31.08.2006, 26.04.2007, v národním parku Rusenský Lom, dospělá samice
Lacerta viridis Košov, Koshov
id2701, Natrix natrix, Bulharsko > Podunajská nížina > Bazan, cca 70 m n. m., Petr Balej, 05.09.2008, 01.02.2009, 1 subadult
Natrix natrix Bazan
id2684, Natrix tessellata, Bulharsko > Podunajská nížina > Pisanec, Pisanets, cca 100 m n. m., Petr Balej, 05.09.2008, 20.01.2009, 1 juv.
Natrix tessellata Natrix tessellata Natrix tessellata Pisanec, Pisanets
id2702, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > Podunajská nížina > Bazan, cca 70 m n. m., Petr Balej, 05.09.2008, 01.02.2009, desítky jedinců
Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Bazan
id2644, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > Podunajská nížina > Car Kalojan, Tsar Kaloyan, 190 m n. m., Petr Balej, 04.09.2008, 31.12.2008, stovky kusů
Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Car Kalojan, Tsar Kaloyan Car Kalojan, Tsar Kaloyan
id765, Pelophylax ridibundus, Bulharsko > Podunajská nížina > Ivanovo, 45 m n. m., Petr Balej, 31.08.2006, 30.04.2007, dospělý jedinec
Pelophylax ridibundus Ivanovo
stránka: < 1 2 3 >