Petr Balej, kvadrát 35TMG2


stránka: < 1 2 3 4 5 6 7 >
id1677, Ablepharus kitaibelii, Bulharsko > Sakar > Derviška Mogila, Derviska Mogila, 565 m n. m., Petr Balej, 23.09.2007, 15.03.2008, 1 kus
Ablepharus kitaibelii Ablepharus kitaibelii Ablepharus kitaibelii Derviška Mogila, Derviska Mogila
id263, Bombina variegata, Bulharsko > Východní Rodopy > Madžarovo, Madjarovo, 200 m n. m., Petr Balej, 23.04.2006, 01.05.2006, ssp. scabra
Bombina variegata Bombina variegata Bombina variegata Bombina variegata Bombina variegata Bombina variegata Bombina variegata Madžarovo, Madjarovo
id1691, Bufo bufo, Bulharsko > Sakar > Păstrogor, Pastrogor, - m n. m., Petr Balej, 24.09.2007, 20.03.2008, 1 přejetý adult
Bufo bufo
id497, Bufo bufo, Bulharsko > Východní Rodopy > Nadežden, Nadezhden, 100 m n. m., Petr Balej, 24.04.2006, 26.10.2006, subadultní jedinec
Bufo bufo Bufo bufo
id1681, Dolichophis caspius, Bulharsko > Sakar > Levka, 220 m n. m., Petr Balej, 24.09.2007, 17.03.2008, 1 adult
Levka
id188, Dolichophis caspius, Bulharsko > Sakar > Rogozinovo, 150 m n. m., Petr Balej, 13.08.2005, 27.03.2006, juv.
Dolichophis caspius Dolichophis caspius
id672, Dolichophis caspius, Bulharsko > Východní Rodopy > Borislavci, 80 m n. m., Petr Balej, 23.04.2006, 18.02.2007,
Dolichophis caspius Dolichophis caspius Borislavci
id190, Emys orbicularis, Bulharsko > Východní Rodopy > Harmanli, 120 m n. m., Petr Balej, 03.04.2005, 27.03.2006, krunýř patrně něčím uloveného adult. jedince

id699, Emys orbicularis, Bulharsko > Východní Rodopy > Lešnikovo, Leshnikovo, 120 m n. m., Petr Balej, 25.04.2006, 15.03.2007, adultní samec
Emys orbicularis Emys orbicularis Emys orbicularis Lešnikovo, Leshnikovo
id186, Eryx jaculus, Bulharsko > Východní Rodopy > Nadežden, Nadezhden, 150 m n. m., Petr Balej, 15.08.2005, 27.03.2006, juv., ssp. turcicus
Eryx jaculus Eryx jaculus Eryx jaculus Eryx jaculus
stránka: < 1 2 3 4 5 6 7 >