Petr Balej, kvadrát 34TGM2


stránka: < 1 2 3 >
id729, Anguis fragilis s.l., Bulharsko > Pirin > Bansko, 1650 m n. m., Petr Balej, 24.08.2006, 02.04.2007,
Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. Bansko
id741, Bufo bufo, Bulharsko > údolí řeky Mesta > Dobrinište, 750 m n. m., Petr Balej, 27.08.2006, 18.04.2007, přejetý dospělý jedinec
Bufo bufo
id1717, Bufo bufo, Bulharsko > údolí řeky Mesta > Goce Delčev, Gotse Delchev, 600 m n. m., Petr Balej, 22.03.2008, 16.04.2008, přejetý adult
Bufo bufo Goce Delčev, Gotse Delchev
id740, Coronella austriaca, Bulharsko > údolí řeky Mesta > Dobrinište, 750 m n. m., Petr Balej, 27.08.2006, 17.04.2007, 2 juv. (přejetá + živá)
Coronella austriaca Coronella austriaca Coronella austriaca Coronella austriaca
id746, Coronella austriaca, Bulharsko > údolí řeky Mesta > Elešnica, Eleshnica, 780 m n. m., Petr Balej, 27.08.2006, 21.04.2007, juv.
Coronella austriaca Elešnica, Eleshnica
id742, Hyla arborea, Bulharsko > údolí řeky Mesta > Dobrinište, 750 m n. m., Petr Balej, 27.08.2006, 18.04.2007, přejetý dospělý jedinec
Hyla arborea
id731, Lacerta viridis, Bulharsko > Pirin > Bansko, 1200 m n. m., Petr Balej, 25.08.2006, 04.04.2007, 1 kus

id733, Lacerta viridis, Bulharsko > Pirin > Dobrinište, 850 m n. m., Petr Balej, 26.08.2006, 08.04.2007, desítky kusů všeho věku
Lacerta viridis
id734, Lacerta viridis, Bulharsko > Pirin > Dobrinište, 820 m n. m., Petr Balej, 26.08.2006, 08.04.2007, desítky jedinců
Lacerta viridis Lacerta viridis Lacerta viridis
id748, Lacerta viridis, Bulharsko > údolí řeky Mesta > Elešnica, Eleshnica, 750 m n. m., Petr Balej, 27.08.2006, 21.04.2007, přejetý adultní jedinec

stránka: < 1 2 3 >