Jan Stěnička


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [1]:


UTM 50x50 km

kvadrát 35TPF4 Jan Stenicka - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

40284 Jan Stenicka, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 1


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR