Petr Berka


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [13]:


UTM 50x50 km

kvadrát 35TPJ2 kvadrát 35TPK3 kvadrát 35TLF3 kvadrát 35TMG2 kvadrát 35TNL4 kvadrát 35TNG3 kvadrát 35TNG1 Petr Berka - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

43281 45291 41253 41254 45281 42273 42271 Petr Berka, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 7


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR