Ondřej Škach


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [8]:


UTM 50x50 km

kvadrát 34TCM1 kvadrát 35TNG3 kvadrát 34TFM4 Ondrej Skach - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

42183 42273 41232 Ondrej Skach, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 3