Lukasz Szewczyk

Lukasz Szewczyk


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [4]:


UTM 50x50 km

kvadrát 35TNG3 kvadrát 33TXJ4 Lukasz Szewczyk - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

42273 43163 Lukasz Szewczyk, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 2


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR