Michael Gračko


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [2]:


UTM 50x50 km

kvadrát 34TFL3 kvadrát 35TPF4 Michael Gracko - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

41231 40284 Michael Gracko, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 2


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR