Ondřej Rousek


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [5]:


UTM 50x50 km

kvadrát 35TPK3 kvadrát 35TQK1 kvadrát 35TNL4 Ondrej Rousek - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

45291 45293 44294 45281 Ondrej Rousek, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 4


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR