Jiří Haleš


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [1]:


UTM 50x50 km

kvadrát 34TFL1 Jiri Hales - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

41223 Jiri Hales, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 1