Konrad Mebert


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [10]:


UTM 50x50 km

kvadrát 34TCM2 kvadrát 34TCM4 kvadrát 34TBN3 kvadrát 34TCN4 kvadrát 34TCM3 Konrad Mebert - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

41192 43181 42192 42191 Konrad Mebert, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 4


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR