Zdeněk Polášek


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [8]:


UTM 50x50 km

kvadrát 33TXJ4 kvadrát 33TXJ2 kvadrát 35TNG3 kvadrát 35TLH2 Zdenek Polasek - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

43171 43163 42273 42244 Zdenek Polasek, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 4


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR