Berislav Horvatić

Berislav Horvatić


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [13]:


UTM 50x50 km

kvadrát 33TVK3 kvadrát 33TVL4 kvadrát 33TWK1 kvadrát 33TXH1 kvadrát 33TWL3 kvadrát 33TXJ2 kvadrát 33TWJ3 kvadrát 33TWK2 Berislav Horvatic - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

45143 45141 44152 42164 45162 43162 44144 44161 44153 Berislav Horvatic, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 9


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR