Aleš Kerner


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [0]:


UTM 50x50 km

Ales Kerner - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

Ales Kerner, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 0