Jozef Májsky


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [8]:


UTM 50x50 km

kvadrát 33TVK1 kvadrát 33TWJ4 kvadrát 33TWJ3 kvadrát 33TXH3 kvadrát 35SKV4 Jozef Majsky - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

44134 43154 42172 35241 Jozef Majsky, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 4


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR