Jaroslav Forejt


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [11]:


UTM 50x50 km

kvadrát 33TVL4 kvadrát 33TVK3 Jaroslav Forejt - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

45143 44144 Jaroslav Forejt, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 2


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR