Vojtěch Hejduk


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [4]:


UTM 50x50 km

kvadrát 35TLF4 kvadrát 35TMG3 kvadrát 34TCM1 Vojtech Hejduk - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

40254 42261 42191 Vojtech Hejduk, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 3


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR