Zdeněk Mačát


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [24]:


UTM 50x50 km

kvadrát 34SDJ1 kvadrát 34SCJ3 kvadrát 34SDK2 kvadrát 34SCK4 Zdenek Macat - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

39193 39194 39201 Zdenek Macat, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 3


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR