Boris Lauš

Boris Lauš


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [22]:


UTM 50x50 km

kvadrát 33TWJ1 kvadrát 33TYH2 kvadrát 33TWL2 kvadrát 33TVK3 kvadrát 33TXJ2 kvadrát 33TWJ4 kvadrát 33TWL3 kvadrát 33TVL4 Boris Laus - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

43152 43154 42174 45151 44144 45143 43163 45154 Boris Laus, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 8


Aktivita v terénu: počet nálezů během roku a měsíců (obsahuje pouze záznamy se strojově zpracovatelným datem nálezu ve formátu DD.MM.RRRR