Elena Stoyanova


autorovy fotografie a lokalitní záznamy:


seznam pozorovaných druhů [1]:


UTM 50x50 km

kvadrát 35TKN3 Elena Stoyanova - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

starší verze mapování

43241 Elena Stoyanova, obsazené kvadráty podle mapování Balcanica.info

Celkový počet obsazených kvadrátů: 1