Testudo graeca, kvadrát 35TNH4, výpis lokalitních nálezů

 
id druh stát oblast lokalita nadmořská výška autor nálezu datum nálezu datum publikace nálezu poznámky
id7619 Testudo graeca Bulharsko pobřeží Černého moře Elenite40 Miloslav Homolka 05.-15.08.2013 19.08.2013 2 jedinci na plochách přilehlých k silnici Sv. Vlas - Elenite. 
id7671 Testudo graeca Bulharsko pobřeží Černého moře Elenite160 Miloslav Homolka 05.-15.08.2013 21.08.2013 1 ex., společný výskyt s T. hermanni. 
id7705 Testudo graeca Bulharsko pobřeží Černého moře Elenite45 Miloslav Homolka 05.-15.08.2013 26.08.2013 1 ex. spolu s T. hermanni s neděleným nadocasním štítkem.