kvadrát 35TLG2, výpis lokalitních záznamů

 
id druh stát oblast lokalita nadmořská výška autor nálezu datum nálezu datum publikace nálezu poznámky
id2019 Anguis fragilis s.l. Bulharsko Západní Rodopy Ezerovo1300 Petr Balej 28.07.2008 21.08.2008 1 přejetý adult 
id2015 Anguis fragilis s.l. Bulharsko Západní Rodopy Smoljan, Smolyan1000 Petr Balej 28.07.2008 21.08.2008 1 přejetý adult 
id2011 Bombina variegata Bulharsko Západní Rodopy Asenovgrad320 Petr Balej 26.07.2008 21.08.2008 1 adult 
id2014 Bombina variegata Bulharsko Západní Rodopy Smoljan, Smolyan1080 Petr Balej 27.07.2008 21.08.2008 3 adulti 
id2016 Bombina variegata Bulharsko Západní Rodopy Smoljan, Smolyan1000 Petr Balej 28.07.2008 21.08.2008 7 adultů 
id2043 Bombina variegata Bulharsko Západní Rodopy Ustovo840 Petr Balej 30.07.2008 23.08.2008 4 adulti 
id4436 Bufo bufo Bulharsko Východní Rodopy Vehtino550 Daniel Jablonski 17.05.2010 01.03.2011 Dva přejeté adultní exempláře. 
id8863 Bufo bufo Bulharsko Západní Rodopy Asenovgrad, Асеновград330 Petr Balej 19.05.2013 27.06.2014 1 adult + 1 subadult 
id2018 Bufo bufo Bulharsko Západní Rodopy Ezerovo1670 Petr Balej 28.07.2008 21.08.2008 1 přejetý adult 
id2017 Bufo bufo Bulharsko Západní Rodopy Smoljan, Smolyan1020 Petr Balej 28.07.2008 21.08.2008 přejetý adult 
id2047 Bufo bufo Bulharsko Západní Rodopy Vlahovo840 Petr Balej 30.07.2008 23.08.2008 3 přejetí adulti 
id2045 Lacerta viridis Bulharsko Západní Rodopy Vlahovo825 Petr Balej 30.07.2008 23.08.2008 1 adult samice 
id2009 Natrix natrix Bulharsko Západní Rodopy Asenovgrad320 Petr Balej 26.07.2008 21.08.2008 1 juv 
id8803 Natrix tessellata Bulharsko Západní Rodopy Asenovgrad, Асеновград320 Petr Balej 18.05.2013 18.06.2014 přejetý juvenil, Natrix sp. 
id8804 Natrix tessellata Bulharsko Západní Rodopy Asenovgrad, Асеновград300 Petr Balej 18.05.2013 18.06.2014 přejetý adult 
id8805 Natrix tessellata Bulharsko Západní Rodopy Asenovgrad, Асеновград300 Petr Balej 18.05.2013 18.06.2014 přejetý juvenil, Natrix sp. 
id2008 Pelophylax ridibundus Bulharsko Západní Rodopy Asenovgrad300-320 Petr Balej 26.07.2008 21.08.2008 cca 10 ks 
id2044 Pelophylax ridibundus Bulharsko Západní Rodopy Vlahovo820 Petr Balej 30.07.2008 23.08.2008 cca 10 adultů 
id2012 Podarcis muralis Bulharsko Západní Rodopy Smoljan, Smolyan950 Petr Balej 27.07.2008 21.08.2008 5 adultů 
id2046 Podarcis muralis Bulharsko Západní Rodopy Vlahovo840 Petr Balej 30.07.2008 23.08.2008 2 adulti 
id2013 Rana graeca Bulharsko Západní Rodopy Smoljan, Smolyan1080 Petr Balej 27.07.2008 21.08.2008 1 adult + 1 subadult 
id2042 Rana temporaria Bulharsko Západní Rodopy Pamporovo1760-1780 Petr Balej 29.07.2008 23.08.2008 5 adultů + stovky čerstvě metamorfovaných žab 
id7322 Testudo hermanni Bulharsko Západní Rodopy Asenovgrad, Асеновград350 Petr Balej 19.05.2013 15.06.2013 1 subadult 
id2006 Vipera ammodytes Bulharsko Západní Rodopy Asenovgrad350 Petr Balej 26.07.2008 21.08.2008 1 gravidní samice