Testudo hermanni, kvadrát 34TCM3


id10967, Testudo hermanni, Albánie > Cikës > Zogaj, - m n. m., Jiří Hejduk, 05.05.2016, 30.06.2016, Kamenitá stráň nad místní restaurací u Skadarského jezera, hojný druh (jev. i adult. exempláře) pozorováno 11 exemplářů, na lokalitě dále výskyt Vipera ammodytes a Lacerta trilineata.
Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Zogaj Zogaj
id10862, Testudo hermanni, Albánie > Skadarské jezero > Shkodër, 107 m n. m., Ota Knobloch, 05.05.2016, 13.06.2016, Juvenilní jedinec v areálu pevnosti Rozafa
Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Shkodër
id12007, Testudo hermanni, Albánie > Skadarské jezero > Shkodër, Shkoder, Iskodra, - m n. m., Vojtěch Waldhauser, 19.09.2018, 08.12.2018,
Testudo hermanni