Testudo graeca, kvadrát 35TNH4


id7619, Testudo graeca, Bulharsko > pobřeží Černého moře > Elenite, 40 m n. m., Miloslav Homolka, 05.-15.08.2013, 19.08.2013, 2 jedinci na plochách přilehlých k silnici Sv. Vlas - Elenite.
Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Elenite Elenite
id7671, Testudo graeca, Bulharsko > pobřeží Černého moře > Elenite, 160 m n. m., Miloslav Homolka, 05.-15.08.2013, 21.08.2013, 1 ex., společný výskyt s T. hermanni.
Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Elenite
id7705, Testudo graeca, Bulharsko > pobřeží Černého moře > Elenite, 45 m n. m., Miloslav Homolka, 05.-15.08.2013, 26.08.2013, 1 ex. spolu s T. hermanni s neděleným nadocasním štítkem.
Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca