Testudo graeca, kvadrát 35TMF1


id1094, Testudo graeca, Bulharsko > Východní Rodopy > Odrinci, 80 m n. m., Petr Balej, 04.05.2007, 05.08.2007, adultní samice
Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Odrinci
id3293, Testudo graeca, Řecko > Thrácie > Dadía, Dadia, Dhadhia, - m n. m., Martin Dobrota, 24.06.2009, 23.08.2009,
Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca
id5378, Testudo graeca, Řecko > Thrácie > Dadía, Dadia, Dhadhia, 95 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 30.04.2011, 20.09.2011, Deset a více jedinců.
Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca
id5483, Testudo graeca, Řecko > Thrácie > Dadía, Dadia, Dhadhia, 96 m n. m., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 01.05.2011, 20.09.2011, Více jak deset jedinců.
Testudo graeca Dadía, Dadia, Dhadhia, Dhadhiá