Bombina bombina, kvadrát 34TDQ1


id6837, Bombina bombina, Srbsko > Vojvodina > Bojcinska suma, - m n. m., Nenad Preradović, 10.06.2011, 13.09.2012,
Bombina bombina
id5159, Bombina bombina, Srbsko > Vojvodina > Obedska Bara, cca 75 m n. m., Nenad Preradović, 27.04.2011, 14.07.2011,
Bombina bombina Bombina bombina
id8426, Bombina bombina, Srbsko > Vojvodina > Obedska Bara, - m n. m., Denis Ćoso, 30.03.2014, 01.04.2014,
Bombina bombina Bombina bombina Bombina bombina Bombina bombina Bombina bombina Bombina bombina Bombina bombina Bombina bombina Bombina bombina
id8790, Bombina bombina, Srbsko > Vojvodina > Obedska bara, Obrez, - m n. m., Nenad Preradović, 30.03.2014, 31.05.2014,
Bombina bombina