Natrix natrix, kvadrát 34TEQ1


id1026, Natrix natrix, Srbsko > Vojvodina > Dubovac, 70 m n. m., Daniel Jablonski, 22.06.2007, 17.07.2007,
Natrix natrix Natrix natrix Natrix natrix Natrix natrix Natrix natrix Natrix natrix Dubovac Dubovac Dubovac
id1790, Natrix natrix, Srbsko > Vojvodina > Dubovac, 70 m n. m., Daniel Jablonski, 22.06.2007, 09.06.2008,
Natrix natrix Natrix natrix Dubovac Dubovac Dubovac Dubovac
id5173, Natrix natrix, Srbsko > Vojvodina > Vršacki breg, - m n. m., Nenad Preradović, 23.04.2011, 16.07.2011,
Natrix natrix