Malpolon insignitus, kvadrát 34TCL4


id998, Malpolon insignitus, Albánie > západoalbánská nížina > Diviakë, 1 m n. m., Daniel Jablonski, 13.06.2007, 17.07.2007, Šírohlavec Malpolon insignitus nalezen v NP Karavastë.
Malpolon insignitus Malpolon insignitus Malpolon insignitus Malpolon insignitus Malpolon insignitus Malpolon insignitus Malpolon insignitus Malpolon insignitus Malpolon insignitus Malpolon insignitus Malpolon insignitus Malpolon insignitus Diviakë Diviakë Diviakë
id1772, Malpolon insignitus, Albánie > západoalbánská nížina > Diviakë, 2 m n. m., Daniel Jablonski, 13.06.2007, 30.05.2008, Dospělý exemplář.
Diviakë