Podarcis muralis, kvadrát 34TCK3


id989, Podarcis muralis, Albánie > Cikës > NP Llogarë, Llogarë NP, 867 m n. m., Daniel Jablonski, 14.06.2007, 17.07.2007, Ještěrky Podarcis muralis hojné zejména v NP Llogarë.
Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis NP Llogarë, Llogarë NP NP Llogarë, Llogarë NP NP Llogarë, Llogarë NP NP Llogarë, Llogarë NP NP Llogarë, Llogarë NP NP Llogarë, Llogarë NP
id1751, Podarcis muralis, Albánie > Cikës > NP Llogarë, Llogarë NP, 1507 m n. m., Daniel Jablonski, 15.06.2007, 10.05.2008,
NP Llogarë, Llogarë NP NP Llogarë, Llogarë NP NP Llogarë, Llogarë NP NP Llogarë, Llogarë NP
id1754, Podarcis muralis, Albánie > Cikës > NP Llogarë, Llogarë NP, 867 m n. m., Daniel Jablonski, 14.06.2007, 10.05.2008,
NP Llogarë, Llogarë NP
id11993, Podarcis muralis, Albánie > západoalbánská nížina > Orikum, Orik, Oriku, - m n. m., Vojtěch Waldhauser, 23.09.2018, 08.12.2018,
Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis