Salamandra salamandra, kvadrát 35TMH3


id6531, Salamandra salamandra, Bulharsko > Podunajská nížina > Shumensko Plato, Kolarovgradsko Plato, Kolarovski Visochini, 468 m n. m., Daniel Jablonski, Michal Rindoš, 18.04.2012, 25.07.2012, Přejetý adultní jedinec.
Salamandra salamandra Shumensko Plato, Kolarovgradsko Plato, Kolarovski Visochini, Shumenski Visochini, Shumenskite Visochini, Шуменско Плато
id6533, Salamandra salamandra, Bulharsko > Podunajská nížina > Shumensko Plato, Kolarovgradsko Plato, Kolarovski Visochini, 432 m n. m., Daniel Jablonski, Michal Rindoš, 18.04.2012, 25.07.2012, Jeden přejetý adultní jedinec.
Salamandra salamandra Shumensko Plato, Kolarovgradsko Plato, Kolarovski Visochini, Shumenski Visochini, Shumenskite Visochini, Шуменско Плато
id6549, Salamandra salamandra, Bulharsko > Podunajská nížina > Shumensko Plato, Kolarovgradsko Plato, Kolarovski Visochini, 390 m n. m., Daniel Jablonski, Michal Rindoš, 19.04.2012, 25.07.2012, Dva přejetí jedinci.
Salamandra salamandra Shumensko Plato, Kolarovgradsko Plato, Kolarovski Visochini, Shumenski Visochini, Shumenskite Visochini, Шуменско Плато
id1407, Salamandra salamandra, Bulharsko > Podunajská nížina > Šumen, Shumen, 460 m n. m., Petr Balej, 12.05.2007, 20.11.2007, přejetý adult
Salamandra salamandra