Darevskia praticola, kvadrát 35TNH4


id261, Darevskia praticola, Bulharsko > pobřeží Černého moře > Sveti Vlas, 150-200 m n. m., Daniel Jablonski, VIII/IX 2001, 01.05.2006, velké množství jedinců, převážně adultních, ssp. praticola