Anguis fragilis s.l., kvadrát 34TGM2


id729, Anguis fragilis s.l., Bulharsko > Pirin > Bansko, 1650 m n. m., Petr Balej, 24.08.2006, 02.04.2007,
Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. Bansko