Anguis fragilis s.l., kvadrát 34TCM4


id10760, Anguis fragilis s.l., Albánie > Cikës > Kepi i Rodonit, Capo Rodoni, Hunde e Muzlit, - m n. m., Jiří Hejduk, 03.05.2016, 20.05.2016,
Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. Kepi i Rodonit, Capo Rodoni, Hunde e Muzlit, Hundë e Muzlit, Kap Rodoni, Kepi Muzhlit Skenderbeg, Kepi i Muzhllit te Skenderbeut, Kepi i Muzhllit të Skëndërbeut, Muzhell i Skanderbeut, Muzhilli i Skender-Beut, Muzhilli i Skënder-Beut, Muzhli, Muzhli Skenderbeg, Muzhëll i Skanderbeut, Muzli, Muzli i Skender-Beut, Rodone, Rodonē Kepi i Rodonit, Capo Rodoni, Hunde e Muzlit, Hundë e Muzlit, Kap Rodoni, Kepi Muzhlit Skenderbeg, Kepi i Muzhllit te Skenderbeut, Kepi i Muzhllit të Skëndërbeut, Muzhell i Skanderbeut, Muzhilli i Skender-Beut, Muzhilli i Skënder-Beut, Muzhli, Muzhli Skenderbeg, Muzhëll i Skanderbeut, Muzli, Muzli i Skender-Beut, Rodone, Rodonē
id941, Anguis fragilis s.l., Černá Hora > pobřeží Jaderského moře > Ada Bojana, 0 m n. m., Nenad Preradović, VIII.2006, 30.06.2007, vyvrhnutý V. ammodytes (http://cs.balcanica.info/9-939)

id11080, Anguis fragilis s.l., Černá Hora > pobřeží Jaderského moře > Donji Štoj, Donji Stoj, Stoj, - m n. m., Jan Dušek, 15.07.2016, 10.08.2016, 1 ex.
Anguis fragilis s.l. Donji Štoj, Donji Stoj, Stoj, Stoja, Štoj
id11084, Anguis fragilis s.l., Černá Hora > pobřeží Jaderského moře > Donji Štoj, Donji Stoj, Stoj, - m n. m., Jan Dušek, 16.07.2016, 10.08.2016, 1 ex.