Pseudepidalea viridis, kvadrát 35TNG3


id2118, Pseudepidalea viridis, Bulharsko > pobřeží Černého moře > Kosti, 15 m n. m., Petr Balej, 08.08.2008, 23.08.2008, 1 přejetý adult

id11342, Pseudepidalea viridis, Bulharsko > pobřeží Černého moře > Kosti, Кости, 20 m n. m., Jiří Hejduk, Ota Knobloch, Martin Vlček, 02.05.2017, 29.06.2017, Ve vodoteči (potoce) protékající městečkem Kosti desítky exemplářů Pelophylax ridibundus, pozorovány tři exempláře Natrix tessellata a několik exemplářů Bufo viridis, spoluatoři nálezů jsou Ota Knobloch a Martin Vlček.
Kosti, Кости Kosti, Кости
id4265, Pseudepidalea viridis, Bulharsko > pobřeží Černého moře > Sinemorets, Sinemorec, Синеморец, 20 m n. m., Miloslav Homolka, 08.-16.07.2010, 21.08.2010, Jeden juvenil na trávníku u bazénu, 2 ex. přejeté na silnici
Pseudepidalea viridis Pseudepidalea viridis Sinemorets, Sinemorec, Синеморец
id6571, Pseudepidalea viridis, Bulharsko > pobřeží Černého moře > Sozopol, Apollonia, Sizebolu, 15 m n. m., Daniel Jablonski, Michal Rindoš, 20.04.2012, 08.08.2012, Jeden přejetý jedinec.
Pseudepidalea viridis Sozopol, Apollonia, Sizebolu, Sizopol, Sosopol, Sozopol', Sozopolis, Σωζόπολη, Созопол, Созополь