Triturus dobrogicus - mapka obsazených kvadrátů

Kliknutím na příslušný kvadrát se zobrazí lokalitní záznamy, které pod něj náleží.

kvadrát 35TNJ1 kvadrát 34TDR2 kvadrát 34TDQ1 Triturus dobrogicus - mapa všech obsazených kvadrátů, UTM 50x50 km

Celkový počet obsazených kvadrátů: 3

Celkový počet lokalitních nálezů: 5

Výskyt taxonu v letech: 2010 - 2011

Nadmořská výška lokalitních nálezů: 80 - 100 m n. m.

Počet lokalitních nálezů v průběhu roku (Pozor, tento graf je silně ovlivněn strukturou a počtem lokalitních záznamů na Balcanice a nemusí, nebo ani nemůže vypovídat o přirozeném výskytu v průběhu roku!!!)