kvadrát 35TLG2


stránka: < 1 2 3 >
id2013, Rana graeca, Bulharsko > Západní Rodopy > Smoljan, Smolyan, 1080 m n. m., Petr Balej, 27.07.2008, 21.08.2008, 1 adult + 1 subadult

id2042, Rana temporaria, Bulharsko > Západní Rodopy > Pamporovo, 1760-1780 m n. m., Petr Balej, 29.07.2008, 23.08.2008, 5 adultů + stovky čerstvě metamorfovaných žab

id7322, Testudo hermanni, Bulharsko > Západní Rodopy > Asenovgrad, Асеновград, 350 m n. m., Petr Balej, 19.05.2013, 15.06.2013, 1 subadult
Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Asenovgrad, Асеновград Asenovgrad, Асеновград
id2006, Vipera ammodytes, Bulharsko > Západní Rodopy > Asenovgrad, 350 m n. m., Petr Balej, 26.07.2008, 21.08.2008, 1 gravidní samice

stránka: < 1 2 3 >