kvadrát 34TEL3


id6274, Bombina variegata, Makedonie > Makedonie > Vojshanci, - m n. m., Václav Prášek, 03.04.2012, 15.05.2012, jedinec v louži na cestě

id9245, Bufo/Pseudepidalea sp., Makedonie > Makedonie > u obce Vojšanci, - m n. m., Olga Suldovská, 07.05.2014, 11.08.2014, jestli jsou to opravdu pulci ropuchy nebo skokanů nebo jiného obojživelníka, to nevím, ale bylo jich tam spousta, spočítat se nedali
Bufo/Pseudepidalea sp. Bufo/Pseudepidalea sp. Bufo/Pseudepidalea sp. Bufo/Pseudepidalea sp. u obce Vojšanci u obce Vojšanci
id10718, Emys orbicularis, Makedonie > Makedonie > Opština Veles, Opstina Veles, Veles, - m n. m., Petra a Pavel Štěpánek, 29.06.2015, 12.04.2016,

id9247, Emys orbicularis, Makedonie > Makedonie > u obce Vojšanci, - m n. m., Olga Suldovská, 07.05.2014, 11.08.2014,
Emys orbicularis Emys orbicularis u obce Vojšanci
id9238, Pelophylax/Rana sp., Makedonie > Makedonie > u obce Vojšanci, - m n. m., Olga Suldovská, 07.05.2014, 11.08.2014, tůňky či mokřiny spíše připomínaly zbytek vyschlého toku
Pelophylax/Rana sp. Pelophylax/Rana sp. Pelophylax/Rana sp. u obce Vojšanci u obce Vojšanci
id11976, Pseudepidalea viridis, Makedonie > Makedonie > Pepelište, Pepeliste, - m n. m., Vojtěch Waldhauser, 27.09.2018, 08.12.2018,
Pseudepidalea viridis
id9236, Pseudepidalea viridis, Makedonie > Makedonie > u obce Vojšanci, - m n. m., Olga Suldovská, 07.05.2014, 11.08.2014, ropucha byla objevena pod kamenem
Pseudepidalea viridis Pseudepidalea viridis u obce Vojšanci
id9266, Testudo hermanni, Makedonie > Makedonie > u Drenova, - m n. m., Olga Suldovská, 08.05.2014, 12.08.2014,
Testudo hermanni Testudo hermanni u Drenova