kvadrát 34SDK4


stránka: < 1 2 3 4 >
id1872, Algyroides nigropunctatus, Albánie > Kolonje > Laskovické jezero, Laskovik's lake, Shelegurë, 1007 m n. m., Daniel Jablonski, 17.06.2007, 07.07.2008,
Algyroides nigropunctatus Laskovické jezero, Laskovik's lake, Shelegurë
id4199, Algyroides nigropunctatus, Řecko > Epirus > Monodéndrion, Monodendrion, Monodendri, cca 1020 m n. m., Martin Dobrota, 18.07.2010, 05.08.2010,
Algyroides nigropunctatus
id5112, Algyroides nigropunctatus, Řecko > Epirus > Vradeto, 1400 m n. m., Martin Dobrota, 19.06.2011, 11.07.2011,
Algyroides nigropunctatus Algyroides nigropunctatus
id984, Bombina variegata, Albánie > Kolonje > Laskovické jezero, Laskovik's lake, Shelegurë, 1000 m n. m., Daniel Jablonski, 17.06.2007, 17.07.2007, Pár kuněk Bombina variegata.
Bombina variegata Bombina variegata Bombina variegata Bombina variegata Bombina variegata Bombina variegata Bombina variegata Bombina variegata Laskovické jezero, Laskovik's lake, Shelegurë Laskovické jezero, Laskovik's lake, Shelegurë
id1869, Bombina variegata, Albánie > Kolonje > Laskovické jezero, Laskovik's lake, Shelegurë, 1001 m n. m., Daniel Jablonski, 17.06.2007, 01.07.2008,
Bombina variegata Bombina variegata Bombina variegata Bombina variegata Bombina variegata Laskovické jezero, Laskovik's lake, Shelegurë
id9419, Bombina variegata, Řecko > Epirus > Astráka, Astraka, Astrakia, - m n. m., Olga Suldovská, 19.09.2011, 27.08.2014, korýtku u pramene spousta pulců v různých fázích vývoje až po žabičky s nedávno odpadlým ocáskem (snad kuňky, jistá si nejsem)
Bombina variegata Bombina variegata Bombina variegata Bombina variegata Astráka, Astraka, Astrakia, Astrákia
id4200, Bombina variegata, Řecko > Epirus > Vikos, - m n. m., Martin Dobrota, 18.07.2010, 01.08.2010,
Bombina variegata
id9415, Bombina variegata, Řecko > Epirus > Víkos, Vikos, Bitsikon, - m n. m., Olga Suldovská, 18.09.2011, 27.08.2014, v září 2011 bylo koryto toku převážně vyschlé, zbývalo pár tůněk; tuto obývalo několik jedinců kuněk
Bombina variegata Bombina variegata Bombina variegata Víkos, Vikos, Bitsikon, Bitsikón, Vetsikon, Vetsikón, Vitsikon, Vitsikón
id3636, Dolichophis caspius, Albánie > Kolonje > Laskovické jezero, Laskovik's lake, Shelegurë, 1000 m n. m., Daniel Jablonski, 17.06.2007, 19.01.2010, 1 adultní exemplář
Laskovické jezero, Laskovik's lake, Shelegurë Laskovické jezero, Laskovik's lake, Shelegurë
id4242, Hierophis gemonensis, Řecko > Epirus > Aristi, - m n. m., Martin Dobrota, 18.07.2010, 01.08.2010,
Hierophis gemonensis
stránka: < 1 2 3 4 >