Vlad Cioflec, kvadrát 43254


stránka: < 1 2 3 >
id2534, Bombina bombina, Rumunsko > Dunajská nížina > Giurgiu, 11 m n. m., Vlad Cioflec, VII.2002, 17.11.2008,

id7963, Bombina bombina, Rumunsko > Dunajská nížina > Malu, - m n. m., Vlad Cioflec, 09.11.2013, 10.11.2013,
Malu
id8522, Dolichophis caspius, Bulharsko > Podunajská nížina > Basarbovo, - m n. m., Vlad Cioflec, 03.05.2014, 05.05.2014,
Dolichophis caspius
id2939, Dolichophis caspius, Bulharsko > Podunajská nížina > Ivanovo, - m n. m., Vlad Cioflec, 07.06.2009, 10.06.2009, mrtvá na cestě

id9565, Emys orbicularis, Rumunsko > Dunajská nížina > Bujoru, - m n. m., Vlad Cioflec, 14.09.2014, 18.09.2014,

id2540, Lacerta agilis, Rumunsko > Dunajská nížina > Giurgiu, 11 m n. m., Vlad Cioflec, VII.2002, 17.11.2008,

id2942, Lacerta viridis, Bulharsko > Podunajská nížina > Basarbovo, - m n. m., Vlad Cioflec, 07.06.2009, 10.06.2009,

id2938, Lacerta viridis, Bulharsko > Podunajská nížina > Ivanovo, - m n. m., Vlad Cioflec, 07.06.2009, 10.06.2009,

id3048, Lacerta viridis, Bulharsko > Podunajská nížina > Obretenik, - m n. m., Vlad Cioflec, 18.07.2009, 29.07.2009,

id2550, Natrix natrix, Rumunsko > Dunajská nížina > Giurgiu, 11 m n. m., Vlad Cioflec, VII.2002, 17.11.2008,

stránka: < 1 2 3 >