Olga Suldovská, kvadrát 40204


id3177, Bombina variegata, Albánie > východoalbánské hory > NP Bredhi i Drenoves, - m n. m., Olga Suldovská, 10.05.2009, 10.08.2009, v mělké vodě (tůňka či slepé rameno) množství jedinců (nepočítaně); negativ s fotodokumentací ztracen v Gjirokastře

id11286, Testudo hermanni, Albánie > východoalbánské hory > Prespanské jezero, - m n. m., Olga Suldovská, 10.09.2016, 25.02.2017,
Testudo hermanni Testudo hermanni Prespanské jezero Prespanské jezero