Daniel Jablonski, kvadrát 42274


id261, Darevskia praticola, Bulharsko > pobřeží Černého moře > Sveti Vlas, 150-200 m n. m., Daniel Jablonski, VIII/IX 2001, 01.05.2006, velké množství jedinců, převážně adultních, ssp. praticola

id260, Dolichophis caspius, Bulharsko > pobřeží Černého moře > Sveti Vlas, 150 m n. m., Daniel Jablonski, VIII/IX 2001, 01.05.2006, nalezena pouze svlečka zhruba metrového jedince

id259, Lacerta trilineata, Bulharsko > pobřeží Černého moře > Sveti Vlas, 30 m n. m., Daniel Jablonski, VIII/IX 2001, 01.05.2006, větší množství jedinců převážně samčího pohlaví, ssp. dobrogica

id258, Mediodactylus kotschyi, Bulharsko > pobřeží Černého moře > Sveti Vlas, 15 m n. m., Daniel Jablonski, VIII/IX 2001, 01.05.2006, nalezena bohatá populace druhu na rozpadlých budovách 300 m od pobřeží, ssp. danilewskii