Daniel Jablonski, kvadrát 41243


id4553, Lacerta trilineata, Řecko > Thrácie > Xánthi, Xanthi, 172 m n. m., Daniel Jablonski, 23.05.2010, 01.01.2011, Jeden adultní jedinec.
Xánthi, Xanthi
id4559, Lacerta viridis, Řecko > Thrácie > Stavroúpolis, Stavroupolis, Stavroupoli, 170 m n. m., Daniel Jablonski, 23.05.2010, 07.12.2010, Jeden juvenilní jedinec.
Stavroúpolis, Stavroupolis, Stavroupoli, Stavroúpoli
id4103, Lacerta viridis, Řecko > Thrácie > Thermes, 442 m n. m., Daniel Jablonski, 23.05.2010, 05.07.2010, Adulti (5) a juvenili (3).
Lacerta viridis Lacerta viridis Lacerta viridis Lacerta viridis Lacerta viridis Thermes Thermes
id4555, Testudo hermanni, Řecko > Thrácie > Thermes, 440 m n. m., Daniel Jablonski, 23.05.2010, 28.01.2011, Jeden adultní exemplář.
Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Thermes
id4102, Testudo hermanni, Řecko > Thrácie > Xánthi, Xanthi, 172 m n. m., Daniel Jablonski, 23.05.2010, 05.07.2010, 1 adultní samec.
Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Xánthi, Xanthi