Daniel Jablonski, kvadrát 40204


stránka: < 1 2 >
id1394, Ablepharus kitaibelii, Makedonie > Makedonie > Stenje, 855 m n. m., Daniel Jablonski, 19.06.2007, 17.11.2007,
Stenje Stenje Stenje Stenje Stenje
id1575, Bombina variegata, Albánie > východoalbánské hory > Drenovë, 1165 m n. m., Daniel Jablonski, 18.06.2007, 22.01.2008,
Bombina variegata Bombina variegata Bombina variegata Bombina variegata Bombina variegata Bombina variegata Bombina variegata Bombina variegata Drenovë Drenovë Drenovë
id1020, Emys orbicularis, Makedonie > Makedonie > Sveti Naum, 696 m n. m., Daniel Jablonski, 19.06.2007, 17.07.2007, Průzračně čisté vody Černého Drimu u Sv. Naumu v Makedonii. Lokalita želv Emys orbicularis.
Emys orbicularis Emys orbicularis Emys orbicularis Sveti Naum Sveti Naum Sveti Naum Sveti Naum Sveti Naum Sveti Naum Sveti Naum Sveti Naum Sveti Naum
id995, Lacerta sp., Albánie > východoalbánské hory > Drenovë, 1140 m n. m., Daniel Jablonski, 18.06.2007, 17.07.2007, Ještěrka Lacerta trilineata chycená u uhelného dolu v NP Drenove.
Lacerta sp. Lacerta sp. Lacerta sp. Lacerta sp. Lacerta sp. Lacerta sp. Lacerta sp. Lacerta sp. Lacerta sp. Lacerta sp. Lacerta sp. Lacerta sp. Lacerta sp. Lacerta sp. Lacerta sp. Lacerta sp. Lacerta sp. Lacerta sp. Lacerta sp. Lacerta sp. Drenovë Drenovë Drenovë Drenovë Drenovë Drenovë
id1581, Natrix natrix, Makedonie > Makedonie > Stenje, 860 m n. m., Daniel Jablonski, 19.06.2007, 25.01.2008,
Natrix natrix Natrix natrix
id1968, Natrix tessellata, Makedonie > Makedonie > Stenje, 850 m n. m., Daniel Jablonski, 19.06.2007, 20.08.2008, uhynulý jedinec
Natrix tessellata Natrix tessellata Stenje Stenje Stenje
id2189, Pelophylax kurtmuelleri, Makedonie > Makedonie > Stenje, 850 m n. m., Daniel Jablonski, 19.06.2007, 27.08.2008,
Pelophylax kurtmuelleri Pelophylax kurtmuelleri Pelophylax kurtmuelleri Pelophylax kurtmuelleri Pelophylax kurtmuelleri
id1620, Pelophylax kurtmuelleri, Makedonie > Makedonie > Sveti Naum, 696 m n. m., Daniel Jablonski, 19.06.2007, 11.02.2008,
Sveti Naum Sveti Naum Sveti Naum Sveti Naum Sveti Naum
id1013, Podarcis erhardii, Albánie > východoalbánské hory > Drenovë, 1034 m n. m., Daniel Jablonski, 18.06.2007, 17.07.2007, NP Drenove.
Podarcis erhardii Podarcis erhardii Podarcis erhardii Podarcis erhardii Podarcis erhardii Podarcis erhardii Podarcis erhardii Podarcis erhardii Podarcis erhardii Podarcis erhardii Podarcis erhardii Drenovë Drenovë Drenovë Drenovë Drenovë Drenovë Drenovë Drenovë Drenovë Drenovë
id1960, Podarcis erhardii, Makedonie > Makedonie > Stenje, 855 m n. m., Daniel Jablonski, 19.06.2007, 16.08.2008,
Podarcis erhardii Podarcis erhardii Podarcis erhardii Podarcis erhardii Podarcis erhardii Podarcis erhardii Stenje Stenje Stenje Stenje
stránka: < 1 2 >