Daniel Jablonski, kvadrát 40201


id1671, Lacerta trilineata, Albánie > západoalbánská nížina > Kelcyrë, Kelcyre, 230 m n. m., Daniel Jablonski, 17.06.2007, 12.03.2008,
Lacerta trilineata Lacerta trilineata Kelcyrë, Kelcyre Kelcyrë, Kelcyre Kelcyrë, Kelcyre Kelcyrë, Kelcyre
id1601, Platyceps najadum, Albánie > východoalbánské hory > Gjirokastër, 266 m n. m., Daniel Jablonski, 16.06.2007, 02.02.2008,
Platyceps najadum Platyceps najadum
id1653, Rana dalmatina, Albánie > západoalbánská nížina > Kelcyrë, Kelcyre, 230 m n. m., Daniel Jablonski, 17.06.2007, 04.03.2008,
Rana dalmatina Rana dalmatina Rana dalmatina Rana dalmatina Rana dalmatina Rana dalmatina Rana dalmatina Rana dalmatina Kelcyrë, Kelcyre Kelcyrë, Kelcyre
id1665, Testudo hermanni, Albánie > východoalbánské hory > Permët, Permet, 207 m n. m., Daniel Jablonski, 17.06.2007, 10.03.2008,
Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Permët, Permet